دوره مقدماتی (Product Design (UI/UX دی ماه

آذر 28, 1401
گروه فلش پلاس با همکاری مدرس محترم آقای مجتبی یزدانپناه اقدام به برگذاری دوره های کاربردی پروداکت دیزاین در دو کورس مقدماتی و پیشرفته، به صورت پروژه محور میکند. ...ادامه مطلب

دوره مقدماتی (Product Design (UI/UX مهر ماه

شهریور 19, 1401
گروه فلش پلاس با همکاری مدرس محترم آقای مجتبی یزدانپناه اقدام به برگذاری دوره های کاربردی پروداکت دیزاین در دو کورس مقدماتی و پیشرفته، به صورت پروژه محور میکند. ...ادامه مطلب

دوره پیشرفته طراحی وب سایت دی ماه

مرداد 12, 1401
گروه فلش پلاس با همکاری مدرس محترم آقای پرهام درویشی اقدام به برگذاری دوره های طراحی وب سایت در دو کورس مقدماتی و پیشرفته میکند. ...ادامه مطلب

دوره مقدماتی طراحی وب سایت شهریور ماه

مرداد 12, 1401
گروه فلش پلاس با همکاری مدرس محترم آقای پرهام درویشی اقدام به برگذاری دوره های طراحی وب سایت در دو کورس مقدماتی و پیشرفته میکند. ...ادامه مطلب

دوره مقدماتی (Product Design (UI/UX مرداد ماه

مرداد 2, 1401
گروه فلش پلاس با همکاری مدرس محترم آقای مجتبی یزدانپناه اقدام به برگذاری دوره های کاربردی پروداکت دیزاین در دو کورس مقدماتی و پیشرفته، به صورت پروژه محور میکند. ...ادامه مطلب